Luetun ymmärtämistesti
Liittymisasiakirja

Kuvassa on EU-liittymisasiakirjan (ns. Korfun sopimus) sisällysluettelo, josta selviää, millaisia ovat maatalousartiklojen 141 ja 142 oikeudelliset luonteet.Kysymys:
Millainen on maatalousartiklojen 141 ja 142 oikeudellinen luonne? Ymmärsitkö lukemasi?

Antti Kuosmanen paljasti asian sivulla. 123; luku ”21.30 EU alkaa vesittää”:

”Aivan täysin tyydyttävään ratkaisuun ei silti päästy, sillä kansallisia tukia koskevat määräykset jäivät liittymisasiakirjassa siirtymäjärjestelyjä koskevaan lukuun.”

Katso otsikko "Neljäs osa Siirtymätoimenpiteet", jonka alla kaikki artiklat (138-144) ovat lueteltuina sivunumero 46:n edessä.


Huom!
Yllä olevasta liitteestä eli Liittymisasiakirjasta on sähköpostitse tiedotettu ministeri Anttilalle ja MTK-puheenjohtajistolle jo 25.7.2007.
He ilmeisesti eivät ymmärrä lukemaansa.

Nauttivatko he viljelijöiden luottamusta, kun eivät ole puuttuneet esille nostamiini tosiasioihin?

Liite 3:
Taustaraportti

Linkki nettikirjaan: "Suomalainen vaalipetos – Salaten ja valehdellen EU:hun"


Jorma Jaakkola, Kokemäki
044-230 2707
jorma.a.jaakkola(a)gmail.com