Kuntatalous

Kuntatalouden tausta Kritiikkiä kuntataloudesta Terveydenhuolto Kokemäki nousuun


Kokemäki nousuun

Teesi I:

Jotta Suomen ja Kokemäen kaupungin talous pyörii ja verorahat ohjautuvat... hyödyttämään meitä mahdollisimman paljon, pitää:

  1. Suomalaisten ostaa ensijaisesti suomalaisia tuotteita.
  2. Satakuntalaisten ostaa satakuntalaisia tuotteita.
  3. Kokemäkeläisten ostaa kokemäläisistä liikkeistä.

Teesi II:

Asukashankinta, tonttien kaavoitus ja myynti:

  1. Kokemäelle pitää hankkia uusia asukkaita veronmaksajiksi.
  2. Kokemäelle pitää hankkia uusia työnantajia veronmaksajiksi ja työllistäjiksi.
  3. Jotta kaksi ensimmäistä toteutuisi, pitää Kokemäen saada houkuttelevammaksi eli kaavoitus pitää tehdä uusiksi - väljemmäksi. Yhdistetään useampi tontti, sillä suomalaiset haluavat asua puutarhatontilla, jossa on tilaa.
  4. Myydään tontit nimellisellä hinnalla. Mikä järkeä on pitää kunnallistekniikalla varustettuja tontteja vuosikymmeniä myymättä?

Teesi III:

Koko Kokemäen kehittäminen vetovoimaiseksi

Koko Kokemäkeä pitää kehittää elinvoimaiseksi.

Syrjäkylät eivät saa olla rasite, vaan mahdollisuus. Jos sivukylät päästetään kuihtumaan, niistä tulee rasite, koska niissäkin on kuitenkin jonkun asuttava.

Kokemäkeä pitää kehittää ja markkinoida maaseutukaupunkina.

Teesi IV:

Nuorista on pidettävä kiinni!

Opiskelemaan lähtevät nuoret on pidettävä Kokemäellä kirjoilla.
Miksi nuoret siirtävät kirjansa opiskelupaikkakunnalle?
- Siksi, että he saavat edullisemmin opiskelupaikkakuntansa julkisen liikenteen kuukausilipun!

Kokemäen kannattaa maksaa opiskelijoille lippurahaa, jotta he pysyvät kokemäkeläisinä.

Kyseisestä asiasta on Kokemäellä tehty päätös, mutta säästösyistä Kokemäen kaupunki ei tästä edusta ole halunnut opiskelijoita muistuttaa!

Teesi V:

Veroäyrit Kokemäelle!

Kokemäen kaupunki näyttäköön esimerkkiä; sen pitää valita työntekijöikseen henkilöitä, jotka sitoutuvat asumaan Kokemäellä.

Näin verorahat eivät valu Kokemäen ulkopuolelle.