Liite 2:
Liittymisasiakirja

EU-liittymisasiakirjan (ns. Korfun sopimus) sisällysluettelo, josta selviää, että maatalousartiklat 141 ja 142 ovat vain siirtymäkauden tukia.

Antti Kuosmanen paljasti asian sivulla. 123; luku ”21.30 EU alkaa vesittää”:

”Aivan täysin tyydyttävään ratkaisuun ei silti päästy, sillä kansallisia tukia koskevat määräykset jäivät liittymisasiakirjassa siirtymäjärjestelyjä koskevaan lukuun.”

Katso otsikko "Neljäs osa Siirtymätoimenpiteet", jonka alla kaikki artiklat (138-144) ovat lueteltuina sivunumero 46:n edessä.


Huom!
Yllä olevasta liitteestä eli Liittymisasiakirjasta on sähköpostitse tiedotettu ministeri Anttilalle ja MTK-puheenjohtajistolle jo 25.7.2007.
Nauttivatko he viljelijöiden luottamusta, jos eivät puutu esille nostamiini tosiasioihin?

Liite 3:
Taustaraportti

Linkki nettikirjaan: "Suomalainen vaalipetos – Salaten ja valehdellen EU:hun"


Jorma Jaakkola, Kokemäki
044-230 2707
jorma.a.jaakkola(a)gmail.com