Tervetuloa tutustumaan kotisivuni aiheisiin!

Päivitetty 13.3.2014

Valtiopetoksesta - suomalaisesta salaamisesta ja huijaamisesta


Tervetuloa kotisivuilleni!

Uudempi ja päivitetympi sivustoni on osoitteessa http://jormajaakkola.fiJokaisella kotisivua pitävällä on omat intressinsä pitää kotisivua. Allekirjoittaneen ainoa syy kotisivun ylläpitämiseen on Suomessa tapahtuneet valtiopetokset.

Maaliskuussa 2013 allekirjoittaneelle valkeni valtiopetoksen tunnusmerkistö ja se, että valtiopetos ei rikoksena vanhene.

Kuvani alla olevat oranssit linkit Perustuslain EU-mukautus eli valtiopetoksiin johtaneet toimet, Vaalipetos A-4:llä ja Nettikirja tutustuttavat lukijan esille nostamiini vaiettuihin ja salattuihin asioihin, taustoihin, jotka liittyvät yllä olevaan otsikkoon.

Linkkiin Kuntauudistus olen koonnut EY:n aluepoliittista historiaa vuodesta 1975 alkaen.
Kuinka ollakaan kuntauudistukseen liittyvissä tutkimuksissa tuli vastaan tieto, ettei euro-kriisimaiden tukeminen talous- ja rahaliittoa varten olekaan vain viime vuosien asia.

Esille nostamani asiat eivät ole EU-kriittisiä. Ne koskettavat jokaista Suomen kansalaista.

Perustuslain EU-mukautus eli valtiopetos, Lähihistorian tutkimus ja Vaalipetos A-4:llä liitedokumentteineen kyseenalaistavat Suomen EU-jäsenyyden.

Valtiojohdon ja valtionhallinnon salaamiset ja huijaamiset eivät kuulu demokratiaan.
Alla olevat uutiset Stefan Wallinin ja hallituksen harhaanjohtamisista kalpenevat tämän presidentillisen salailun rinnalla:

1. Salainen EMU-varauma 20.12.1993 - pöytäkirja 16/1993, jonka salassapidon Korkein Hallinto-oikeus vahvisti.

2. Presidentin Linnan oikeuspoliittisen keskustelutilaisuuden (6.5.1992) eli ns. Koiviston konklaavin asiakirjat.

Molemmilla salailuilla on katastrofaaliset seuraukset Suomen talouteen:
EMU-petoksella Suomi kytkettiin perustuslain vastaisesti euroon sekä ERVV:n ja EVM:n takausvastuisiin. MTV3:n 45 minuuttia ja Taloussanomat kertoi 25.4.2012, että Suomen Pankilla on 73 miljardin euron saamiset EKP:ltä.

Koiviston konklaavilla Suomen pankit saatettiin euro-pankkijärjestelmän vakavaraisuusvaatimuksiin:
ETA-jäsenyydessä hyväksytyt direktiivit pankkien vakavaraisuusvaatimuksesta sekä luottolaitosten suurten vastuiden seurannasta ja valvonnasta eli 1990-luvun alussa Suomen pankkijärjestelmän vakavaraisuusvaje katettiin PK-yrittäjien konkursseilla ja takaajien omaisuuksilla.

Puolueettomat tutkimukset 1990-luvun laman synnyttämisestä ja jälkihoidosta ovat vielä julkaisematta.

Historia toistaa itseään. Kyseisestä direktiivistä huolimatta euro-alueen pankkien vastuita ei ole valvottu, joten euromailta pyydetään lisävastuita.

Molemmissa edellä olevissa salatuissa asioissa on kyseessä Suomen korkeimman valtiojohdon vuosina 1992-1994 tekemä petos, törkeä valtiopetos, joten Suomen tarvitse osallistua ERVV- ja EVM-vastuisiin, vaan pikaisesti pelastaa oma taloutensa!


On mielenkiintoista, että Suomen EU-liittymislaki 1540-1994 kertoi jo vuonna 1994 kohdassa Alue- ja rakennepolitiikka, sivulla 49:

”Yhteenkuuluvuuden merkitystä korostettiin entisestään Maastrichtin sopimuksessa. Perusteena mainittiin nyt lähinnä suunnitellun talous- ja rahaliiton aiheuttamat kehityspaineet yhteisön heikoimmilla alueilla. Rakennerahastojen toiminnan ja voimavarojen vahvistamisen lisäksi päätettiin perustaa erityinen koheesiorahasto auttamaan yhteisön heikoimmin kehittyneitä maita Espanjaa, Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia saavuttamaan talous- ja rahaliiton ehdot.Näiden samojen ehtojen täyttämisestä on kysymys nytkin ERVV:ssä ja EVM:ssä!

Alunperinkään ei ollut tarkoitustakaan noudattaa talous- ja rahaliiton vakaussopimusta!

Erkki Liikasen Brysselin päiväkirja:

"Keskiviikko 19.2.1992.
Lounas komission rahapolitiikasta vastaavan osastopäällikkö Jean-Francois Ponsin kanssa. Suomen devalvaatioon liittynyt ensireaktio on jäänyt taakse.
Kysyin, kuinka on ylipäätään mahdollista, että enemmistö voi täyttää talous- ja rahaunionin ratkaisevaan vaiheeseen liittyvät ehdot. Pons vastasi, ettei näin varmasti käykään. Komissiolle kuitenkin riittää, että kehityksen suunta on oikea ja että sitä tukee uskottava talousohjelma."Kyseessä on maailman suurin pyramidihuijaus, jolla Suomen varallisuus ryöstetään.


Mielenkiintoinen kysymys:
Millä oikeudella Ruotsi sai jäädä euro-alueen ulkopuolelle?

Lukekaapa edelleen. Tuo yo. aluepoliittinen lakiteksti löytyy niin skannattuna kuin bittimuotoisena tekstinä tältä sivustolta...
Suomalaisesta salaamisesta ja huijaamisesta

Uutiset kertoivat 21.3.2012 kahdesta harhaanjohtamisesta:

1. Puolustusministeri Stefan Wallin kertoi toimineensa väärin informoidessaan hallitusta ja eduskuntaa.

2. Taloussanomien toimittaja Jan Hurri kertoi seuraavasti:

”Kreikan toisen "pelastuspaketin" lopullisesta varmistumisesta virallisin päätöksin ei ehtinyt kulua viikkoakaan, kun uusista kriisitoimista ainakin Suomen eduskunnalle esitetyt tiedot vahvistuivat keskeisiltä osin puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi.

Toinen sitaatti:
”ERVV:n takausvastuissa piilee vielä ainakin yksi jymy-yllätys, josta euromaiden talouspäättäjät sopivat viime kesänä, ja jonka eduskunta vahvisti viime syksynä – ja jota eduskunta ei ole välttämättä vieläkään oivaltanut.”

Lähde: Suomen piikkiin kertyy…

Salaaminen ja huijaaminen on maantapa

Puolustusministeri Wallinin tai yleensäkin hallituksen toiminta ei ole uutta, sillä harhaanjohtaminen, valehtelu ja salaaminen on ollut maantapana Mauno Koiviston presidenttikaudelta lähtien. Koivisto määräsi taustalla ”näkymättömällä kädellä”. Rafael Paasion kirjassa taustalta vaikuttaminen ja määrääminen todennetaan selkeästi.
Kerrottakoon, että syksyllä 1990 presidentin ministeriön eli Ulkoministeriön virkamieskuntaa uudistettiin; sitoutumattomat virkamiehet laitettiin toissijaisiin tehtäviin ja keskeiset virat täytettiin sosiaalidemokraateilla.

Alkuperäisen Hallitusmuodon 33 §:n mukaan Koivisto määräsi ulkopolitiikasta. Euroopan yhdentyminen oli Koiviston määräyksillä harjoitettua ulkopolitiikkaa, joka koski talous- ja rahapolitiikkaa, oikeuspolitiikkaa ja perustuslain muuttamista.
Koivisto markkinoi itsenään vallan parlamentarisoijana. Tosiasiassa Koivisto vei toiminnallaan eduskunnalta vallan ja tuhosi vallan kolmijaon. Kalevi Sorsa todentaa asian kirjoissaan UUSI ITSENÄISYYS ja Muistikuvia, mielikuvia.

Seuraava sitaatti on jälkimmäisestä:

”Parhaita kertomaan Koiviston luonteesta ovat kuitenkin ne kannanotot, joista hän tietää saavansa vihat päälleen, mutta esittää ne silti. Tällöin ajattelen hänen kritiikkiään talousrikosten käsittelyä, kirkollista hurskastelua, oikeuslaitosta, lehdistöä kohtaan — ylipäätään yhteiskuntamme tabujen horjuttamista.”


Kommentit:

Sorsan kertomalla ”kritiikillä talousrikosten käsittelyä kohtaan” Koivisto suivaantui laillisuusvalvontaan eli oikeuskansleri Kai Kortteen toimintaan.
”Kritiikillä oikeuslaitosta kohtaan” Sorsa tarkoittaa Koiviston järjestämää Korkeimman Oikeuden kyykytystilaisuutta 6.5.1992. KHO oli tehnyt Koiviston mielestä väärän päätöksen! ”Kritiikillä lehdistöä kohtaan” Sorsa tarkoittaa sitä, kun Koivisto sai tilaisuuden haukkua toimittajat sopuleiksi.

Kyseisillä menettelyillä Koivisto loi pohjan hyvä-veli-toiminnalle, otti presidentin toimia valvovan oikeuskanslerin peukalonsa alle ja murensi oikeuslaitoksen riippumattoman toiminnan.
Lisäksi Koivisto sai otteen mediasta.

Koiviston määräämään raha- ja talouspolitiikkaan sekä edellä kertomaani oikeuslaitoksen kyykytykseen liittyy salaisia asiakirjoja:
Olen salaisen EMU-varaumapöytäkirjan ja Presidentin Linnan oikeuspoliittisen seminaarin (6.5.1992) asiakirjan salaamisen asianosainen.
EMU-pöytäkirjan salaajana ovat presidentit Koivisto ja Ahtisaari sekä pääministeri Paavo Lipponen, ulkoministeri Tarja Halonen ja mm. KHO:n nykyinen presidentti Pekka Vihervuori.
Linnan seminaarin salaajana on presidentti Tarja Halonen, presidentti Koiviston pyynnöstä.

Hallussani olevilla dokumenteilla pystyn todistamaan edellä kertomani. Molemmat salatut asiakirjat ovat osaltaan johtaneet Suomen nykyiseen talousahdinkoon.

Olen koonnut tietoa ja dokumentteja toisaalle: Lähihistoriaa

Olen yli 10 vuoden ajan ollut mukana työryhmissä, jotka ovat tutkineet Suomen lähimenneisyyttä, kuten perustuslain muutoksia sekä pankkikriisin syntyä, hoitoa ja seurauksia.

Kokoomuksen on pikaisesti lopetettava Mauno Koiviston luoman näennäisdemokratian juoksupoikina oleminen!
Hallituksen kuntauudistus

Edellä kertomistani tutkimuksista johtuen tiedän myös Kataisen hallituksen kuntauudistukseen liittyvien asioiden taustoista keskivertoa enemmän.

Tästä syystä vastustan hallituksen kuntauudistusta.

Liittymislaki HE 135 -1994

Suomen EU-liittymislaista HE-135 vp 1994 löytyy sivuilta 48-52 kuntauudistuksen taustalla oleva Alue- ja rakennepolitiikka. Sivulla 49 on mielenkiintoista tekstiä. Vasemmalla palstalla kerrotaan aluepolitiikan historiasta;

”Yhteisen aluepolitiikan tarve nousi esille 1970-luvun puolivälissä yhteisön ensimmäisen laajentumisen seurauksena. Varsinkin Irlannin liittyminen yhteisöön…”

Sivun 49 oikeassa palstassa lukee:

”Yhteenkuuluvuuden merkitystä korostettiin entisestään Maastrichtin sopimuksessa. Perusteena mainittiin nyt lähinnä suunnitellun talous- ja rahaliiton aiheuttamat kehityspaineet yhteisön heikoimmilla alueilla. Rakennerahastojen toiminnan ja voimavarojen vahvistamisen lisäksi päätettiin perustaa erityinen koheesiorahasto auttamaan yhteisön heikoimmin kehittyneitä maita Espanjaa, Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia saavuttamaan talous- ja rahaliiton ehdot.”


Sivujen 49 ja 50 taitteessa lukee:

”Vaikka uudistus suoranaisesti koski vain rakennerahastoja, pyrkimyksenä oli saattaa myös muut EY:n rahoituslaitokset saman yhteensovittamisen piiriin.


Euro-kriisimaiden auttaminen ERVV:n takausvastuilla kuuluu edelleen EU:n aluepolitiikkaan!
Skannaus em. sivuilta:Siis näiden sivujen 49 ja 50 taitteessa lukee:

”Vaikka uudistus suoranaisesti koski vain rakennerahastoja, pyrkimyksenä oli saattaa myös muut EY:n rahoituslaitokset saman yhteensovittamisen piiriin.

HE 135 1994:n aluepolitiikkaan liittyvät skannaukset ja word-teksti ovat luettavissa osiossa Kuntauudistus

Kataisen hallitusohjelma

Kataisen hallituksen hallitusohjelman taustalla on amerikkalainen McKinseyn luoma hallitusohjelma, jonka Ylen uutisten mukaan Vanhasen hallituksen kanslia tilasi vuonna 2009: McKinsey-sopimus 2009

Ylen uutiset kertoivat asiasta: Ylen uutinen 18.2.2010
Sitaatti uutisesta:
”Valtioneuvoston kanslia luovutti kopion viime syksynä tehdystä sopimuksesta YLE Uutisille torstaina. McKinsey & Company on laatinut suunnitelmia muun muassa Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ja kilpailupolitiikan uudistamisesta.”

Takinkääntäjä Guzenina-Richardsson!

Sitaatti samasta Ylen uutisesta:
”SDP:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardsson on ihmeissään, että pääministeri on palkannut amerikkalaisen konsulttifirman avustamaan seuraavan hallituksen ohjelmaa.
Hänen mielestään tämä on osoitus siitä, että hallitus on eksyksissä ja vailla omia ideoita.

- Voi myös kysyä, onko asianmukaista, että yksi puolue valmistelee seuraavan hallituksen papereita, vaikka ei edes välttämättä istu siinä. Vai onko niin, että Kepu ostaakin nyt valtion varoilla itselleen vaaliohjelman? Guzenina-Richardsson sivalsi.”


Nyt peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson toteuttaa keskustapuolueen tilaamaa eduskuntavaaliohjelmaa!

Myös Vanhasen II hallitusohjelma oli McKinseyn toimittama. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat 26.2.2007: ”Konsulttiyhtiö: Suomen menestys edellyttää tiukkoja toimia”

Helsingin Sanomat 26.2.2007


Ulkomaalaiset tarjoavat palveluita

Kuntauudistuksessa on kyseessä on uudenlaisen demokratian eli välillisen demokratian luominen. Tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon kuntayhtymässä "päätöksentekijöiden" tehtävä on vain hyväksyä maksujen korotus.
Kunnanvaltuustojen tehtäväksi jää budjettien ylitysten ja lisälainan hyväksyminen sekä veroäyrin korotus.

Eikä tässä kaikki, nimittäin terveydenhuollon yksityistämisessä ei ole kyse suomalaisesta yksityistämisestä, vaan palveluiden siirtymisestä ulkomaalaisten palveluntarjoajien - Attendo MedOnen, Mehiläisen ja Terveystalon -rahastettavaksi. Tätä en kokoomuslaisena voi mitenkään hyväksyä, sillä kyseisestä asiasta seuraa valtiontalouden tulojen väheneminen entisestään. Tästä taas seuraa kuntatalouden kurjistuminen entisestään.

Suomi ei saa tehdä kiusaa ulkomaalaiselle sijoittajalle

Suomi ei saa tehdä kiusaa ulkomaalaiselle sijoittajalle, etteivät suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekurssit kehity epäedullisesti!

Taustalla on palveludirektiivi ja ns. eurooppayhtiölaki, joka mahdollistaa sen, että ulkomaalaiset toimijat jättävät lähdeverot Suomen valtiolle maksamatta.

Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläisen 19.10.2005 kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan näin:
“Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat maksaneet ainakin kymmenen vuotta osinkoja ulkomaisiin hallintarekistereihin vastoin lakia. Asia on ollut vuosia verottajan tiedossa, mutta verotarkastajat ovat tyytyneet vain huomauttelemaan pörssiyhtiöitä."

"Pörssiyhtiöiden olisi pitänyt varmistua osinkojen lopullisen saajan kansallisuudesta, mutta yhtiöt ovat tyytyneet ulkomaisten pankkien ilmoituksiin. Esimerkiksi vuosina 2002 ja 2003 pörssiyhtiöiden olisi pitänyt pidättää osingoista ennakkoon noin miljardi euroa vuodessa, koska saajien kansallisuutta ei ollut varmistettu."Vanhasen I hallitus antoi eduskunnalle takautuvasti lakiesityksen, jolla vallinnut laittomuus laillistettiin.

Vanhasen hallituksen perustelu lainmuutokselle oli se, että lain noudattaminen ”vaikuttaa epäedullisesti suomalaisten yhtiöiden osakekurssien kehitykseen.”

Samalla annettiin hiljainen hyväksyntä käytännölle, jonka mukaan pörssiyhtiöiden ei ole tarvinnut noudattaa Suomen lakia – eikä niiden tarvinnut maksaa jälkikäteen valtiolle lain mukaisia pidättämättä jätettyjä lähdeveroja.

Katso ja ihmettele: Lakiesitys 118/2005


Kuntia yhteen liittämällä ei taloustilanne suinkaan parane. Ennemminkin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mistä kuntatalouden nykyinen kurimus johtuu.

1990-luvun lamassa leikattiin valtionapuprosenttia roimasti, eikä valtionapuja ole palautettu. Kataisen hallituksen suunnitelmissa on edelleenkin vähentää kuntien valtionosuuksia.


Ns. Pekkarisen kuntakartta vuodelta 1993

Tiesitkö, että Suomen kuntajako valmisteltiin sisäministeri Mauri Pekkarisen aikana jo vuonna 1992 Sisäasiainministeriön virkamiesten valmistelemana EY-sopeutuksena?
Vuonna 1993 Suomen kartalle nimettiin 88 pientalousaluetta.
Satakunnan kartalle piirrettiin Huittinen, Rauma, Pori ja Kankaanpää.
EY-aluesopeutusesityksenä esitetty seutukuntasuunnitelma muuttui sikäli, että Virkkusen karttaan on piirretty viidentenä kuntana Eura, joka lähti omille teilleen. Köyliö ja Säkylä halusivat nimittäin pysyä itsenäisinä.
Kotikaupunkini Kokemäki oli ”Pekkarisen kartassa” Huittisiin kuuluvana ja ”Virkkusen kartassa” Huittisten ja Harjavallan kanssa nauhakaupunkina.


EY-neuvotteluvirkamies, toimistopäällikkö Eikka Kosonen esitteli 26.7.1993 alla olevaa kuntakarttaa EY-ministeriryhmälle EY:lle annettavana Suomen sopeutusehdotuksena sisäministeri Mauri Pekkarisen läsnäollessa.
Entinen sisäministeri Pekkarinen on Maaseudun Tulevaisuuden Lukijalta-palstalla 13.01.2012 nimittänyt ymmärtämättömiksi ja valehtelijoiksi niitä, jotka ovat kertoneet, että
” ”… sisäministeri Pekkarinenhan sen suurkuntahankkeen pani liikkeelle!” Tällaista väittävät eivät joko itse ymmärrä mistä niin sanotussa NUTS- jaotuksessa on kysymys tai sitten he tietoisesti valehtelevat.”

Kaksi sitaattia Pekkarisen kirjoituksesta:

”Virallisempia aluetasoja on neljä NUTS I, II, III ja vähän epävirallisempi NUTS IV, joka vastaa meillä seutujakoa.”

”Olikin erinomainen asia, että NUTS- jako tuli vastaamaan paljossa epävirallista seutujakoa.”

Pekkarinen kertoo muunneltua totuutta, sillä hallussani olevista EY-ministeriryhmän kokouspöytäkirjoista ja liitteinä olevista ilmenee aika vähäinen tieto virkamiesneuvottelijoiden kertomasta NUTS-jaotuksesta.
Pekkarisen mainitsemasta NUTS IV- seutujaosta eivät EY-ministeriryhmän asiakirjat kerro mitään!

Jokainen voi verrata sisäministeri Virkkusen kuntakarttaa Pekkarisen aikaiseen pientalousalue-karttaan 22.7.1993 eli NUTS 3:een.
Joitakin muutoksia on tehty, mutta pientalousalueiden pohja on sama kuin Virkkusen kartassakin.Mustavalkoinen kartta on päivätty siis 22.7.1993 ja värillinen Virkkusen kuntakartta on julkaistu Satakunnan Kansassa ja muissa AlmaMedian lehdissä 3.3.2012 uutisessa ”Pekkarinen ei piirtänyt kuntakarttaa”.

McKinsey’n/Kataisen hallitusohjelma

Kataisen hallituksen hallitusohjelman taustalla on McKinsey & Companyn ilmaiseksi tekemä raportti
”Työtä, tekijöitä, tuottavuutta
Suomen prioriteetit seuraavalle vuosikymmenelle
2010”


Raportin Johdanto-osasta sivulta 5 löytyy kaksi erikoisuutta:

Erikoisuus 1 sitaatina:
Miten julkisen sektorin tuottavuuden on kehityttävä näiden oletusten valossa? Millä keinoin se on mahdollista? Mitä muissa maissa on tehty?


McKinsey’n raporteilla lienee sama pohja muillekin euromaille? Tilastot ovat peräisin VATT:lta.

Kuntaministeri Virkkusen kuntauudistuksen perusteluissa olevat tilastot, diagrammit ja käyrät ovat samoja.

Erikoisuus 2:
Kataisen hallituksen hallitusohjelma ei tullutkaan jäätteenmäkiläisittäin – odottamatta ja pyytämättä!

Nimittäin toiseksi alla olevan Johdannon toiseksi alimmaisessa kappaleessa on teksti:
”Kuten edellinen raporttimme, myös tämä selvitys on tehty McKinsey &Companyn Helsingin toimiston aloitteesta ja rahoittamana.”Linkki raporttiin:
Kataisen/McKinsey’n hallitusohjelmaAmerikkalainen McKinsey & Co toimii Suomen parhaaksi on pyyteettömällä tavalla ihan ilmaiseksi!
Ilmeisesti McKinsey tarvitsi 15000 euroa Ylen uutisoimaan – McKinsey’n organisoimaan Valtioneuvoston työpajatoimintaan.

Ilman tarkoituksella luotua kuntatalouden ahdinkoa eivät kuntaliitokset vapaaehtoisesti syntyisi.

Vai voiko joku esittää vasta-argumentin?

Lisää tietoa ja alalinkkejä löytyy sivun yläosasta, kuvani alta löytyvistä linkeistä

Kuntauudistus

KuntatalousKlikkaile myös muut kuvan alla olevat oranssin väriset linkit.

Jorma Jaakkola
044-230 2707
email: jorma.a.jaakkola(a)gmail.com